Externe vertrouwenspersoon en integriteit

#MeToo schudde de wereld even op

 

Gelukkig worden steeds meer taboe-onderwerpen bespreekbaar gemaakt. Toch ligt dat op de werkvloer soms net even anders. Seksuele intimidatie, agressie, discriminatie. Natuurlijk moet u er niet aan denken dat dit op de werkvloer gebeurt. Als dat wel zo is, is het belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben, zodat medewerkers vertrouwelijk hun hart kunnen luchten.

Ervaren externe vertrouwenspersoon en integriteit

Al vaker fungeerde Sylvia als externe vertrouwenspersoon binnen een organisatie. U kunt haar expertise ook inzetten in uw organisatie, als externe vertrouwenspersoon. Voor uw medewerkers prettig want zij hanteert geheimhoudingsplicht en werkt onpartijdig. Voor de opdrachtgever aantrekkelijk, want op afroep inzetbaar, ervaren en up-to-date geschoold. Werkgevers hebben bovendien de plicht om medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting en in dat kader kan een vertrouwenspersoon een essentiële bijdrage leveren.

Wat kan een vertrouwenspersoon voor u betekenen?

Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor. Daarnaast zorgen zij voor de eerste opvang, advies en begeleiding bij klachten over ongewenst gedrag of misstanden. Ongewenste omgangsvormen vallen onder psychosociale arbeidsbelasting en kunnen tot (langdurig) uitval leiden. Zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen treffen? Maak vrijblijvend kennis.

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk, kan dit stress teweegbrengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Actueel

Sylvia is vertrouwenspersoon ‘ongewenste omgangsvormen en integriteit’.
Hierdoor beschikt zij over een LVV-Certificering, zorgt ze voor jaarlijkse bijscholing en zit ze in een intervisiegroep om vakkennis te delen.

Maak kennis met Sylvia als:

  • U zich verantwoordelijk voelt voor een veilige werkomgeving;
  • U zorg wilt dragen voor een vertrouwelijke setting;
  • U samen met uw werknemers naar oplossingen zoekt;
  • Ongewenste omgangsvormen wilt voorkomen;
  • Als u vorm wilt geven aan uw beleid rondom integriteit