HR (Human Resource)

Mensen en organisaties in staat stellen om te groeien

Bedrijven en organisaties kunnen hun organisatie beter laten presteren door te investeren in hun menselijk kapitaal. Medewerkers zijn bepalend voor uw organisatiesucces. Er is veel winst te behalen door te kijken naar de waarde die zij toevoegen. Richt uw organisatie zo in, dat u hun potentieel optimaal benut.

Ziet en benut u uw kansen?

Vergroot samen met Sylvia de opbrengsten van de organisatie door het zien van nieuwe kansen, het anticiperen op veranderende klantverwachtingen en het investeren in talenten/kwaliteiten voor de toekomst. Dit kan d.m.v. een (tijdelijke) samenwerking, team-coaching of juist een individueel traject. Het gaat altijd om samenwerken en oordeel-vrij reflecteren op intentie, gedrag en consequenties. Sylvia Bernard kan als onafhankelijke, ervaren expert fungeren om het menselijk kapitaal binnen uw organisatie te laten groeien.

Sturen op sterke punten

Vaak komt coaching pas in beeld als medewerkers bijvoorbeeld overspannen dreigen te raken. Zowel financieel als emotioneel is het beter om dit te voorkomen. Door tijdig en pro-actief te investeren in mensen groeit het menselijk kapitaal. Hoewel er vaak gekeken wordt naar de zwakke punten is het juist lucratief om te focussen op sterke punten. Persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom zal het investeren in menselijk kapitaal een positieve uitwerking op de persoon in werk- en privé-sfeer en uw organisatie hebben.

De winst van een coach-traject?

  • Prestatiegroei
  • Groeiend zelfinzicht
  • Effectiever werken
  • Groei van team en organisatie

Ruime ervaring in verschillende organisaties

Haar ervaringen, expertise en sterke empathische vermogen stellen haar in staat zich de organisatie snel eigen te maken, cultuur en verwachtingen te herkennen en te begrijpen en zich in de medewerker te verplaatsen. Het maakt dat er samen concrete doelen gesteld kunnen worden met opgestroopte mouwen.

Zowel jonge professionals als senior management zijn bij Sylvia in ervaren handen

Veelvoorkomende leervragen gaan over veranderingen, gedrag, conflicten, werkdruk, communicatie, teams, werkdruk, leiderschap. Meer weten? sylvia@sylviabernard.nl.

Sylvia is inzetbaar als vertrouwenspersoon