Relatieproblemen

Relatieproblemen of echtscheiding?

Als uw relatie in ‘slecht weer’ verkeerd kan de communicatie en het begrip voor elkaar een behoorlijk dieptepunt bereiken. Hoe komt u daar uit? Met de SCHIP-Methodiek kunnen we bewerkstelligen dat u opnieuw met elkaar wordt verbonden. Niet terug naar het verleden, maar een verbinding waarmee u samen de toekomst in kunt. SCHIP staat voor Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap.

Elke langdurige relatie kan dieptepunten kennen. Maar daar kunt u samen uitkomen. Sterker zelfs, met de juiste aanpak. Iedere relatie is ooit gestart, vanuit een positief gevoel. Op enig moment kunnen er barsten zijn ontstaan. Uitgangspunt bij de SCHIP-aanpak is dat de barstjes in de relatie te lijmen zijn. Dat de partners opnieuw met elkaar kunnen verbinden. Sylvia Bernard is getraind, en werkt volgens dit herstel-model voor verstoorde relaties. Neem contact op, als u hier meer over wilt weten.

Misschien heeft u de beslissing genomen om de relatie te beëindigen? Door de pijn en het verdriet van hetgeen u wordt aangedaan, of is aangedaan, lukt het misschien niet meer om samen op een goede wijze met elkaar te praten over hetgeen belangrijk is. Verwijten, ruzies, verdriet. Het kan eindigen in een vechtscheiding, maar dat hoeft niet. Ook bij een scheiding kan deze methode veel brengen. Zeker wanneer u kinderen heeft, die nooit de dupe mogen worden. U kunt hen een traumatische ervaring besparen.

De SCHIP-Methodiek

U kunt terecht komen in een negatieve spiraal, wat zich kan uiten in klachten als slaapproblemen, angst, of pijn in uw lichaam. Bij rouw denken we vaak aan de dood, maar het heeft te maken met álle verlies. Door een scheiding vanaf het begin te benaderen als een rouwproces, kan er veel begrip en respect ontstaan. Huis en haard verlaten, een relatie verbreken: als iemand de eigen pijn en die van de ander kan erkennen, is veel leed te voorkomen.

Bij een (vecht)scheiding ligt de focus meestal op het conflict en wordt er minder of geen aandacht besteed aan het verlies. Aandacht voor zowel verlies als conflict na de scheiding helpt u beiden de scheiding te verwerken en afscheid te nemen van de liefdesrelatie. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om als partners in gezamenlijk ouderschap verder te gaan. De rouw die daarmee gepaard gaat, wordt doorgaans individueel beleefd. Er wordt voorbijgegaan aan wat u samen heeft verloren. De aanpak geeft aandacht aan verlies- en conflictaspecten, om uit de problemen te komen zodat u weer verder kunt. Neem contact op met Sylvia voor een kennismaking.

Sylvia Bernard is ervaren en gelicenseerd SCHIP-behandelaar.